Big pit rullar

Big pit rullar är precis som det låter rullar med en väldigt stor spole. Dessa till synes överdimensionerade rullar används främst vid karpfisket. De största fördelarna är en ökad linkapacitet och att de stora höga spolarna gör att linan löper ut jämnare vilket är en stor fördel vid långa kast där precision i kasten är A och O. 
Fallande Ordning
Fallande Ordning
  • Random Products
  • Random Products