Baitrunner rullar

Här hittar du de rullar med någon form av frikopplingsfunktion, s.k. baitrunner, vi lagerför och säljer på Fiskekompaniet. En baitrunner rulle används vid mete där man behöver kunna frikoppla spolen på ett smidigt sätt. Genom att växla mellan den löst stälda baitrunnerbromsen och vanliga slirbromsen kan man snabbt börja drilla fisken mot den förinställda slirbromsen.
Fallande Ordning
Fallande Ordning
  • Random Products
  • Random Products